F.A.M.A. - finał

2 czerwca 2016 roku oficjalnie został zakończony projekt Filharmoniczne Ambasady Muzycznej Aktywności (F.A.M.A.), który tworzył platformę współpracy pomiędzy Filharmonią Śląską im. Henryka Mikołaja Góreckiego a placówkami oświatowymi, na mocy której uczniowie w przedziale wiekowym od 14 do 19 roku życia mogli rozwijać swoje kompetencje kulturowe, zawodowe i społeczne.

Do projektu zostało zakwalifikowanych 90 uczniów z 10 szkół poziomu gimnazjalnego jak i ponadgimnazjalnego, z terenu 6 miast Województwa Śląskiego, takich jak: Katowice, Mysłowice, Ruda Śląska, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy.

Projekt ukończyło 68 uczniów, którzy wykazali się co najmniej 70% frekwencją na zajęciach projektowych zrealizowanych na przełomie października 2015 i maja 2016 roku.

W ramach projektu zostało przeprowadzonych 11 zajęć, zarówno praktycznych jak i teoretycznych, w ramach których ich uczestnicy min.:

 • zwiedzali Filharmonię Śląską wraz  jej backstagem
 • zostali zapoznani z pracą i instrumentami Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Śląskiej
 • byli słuchaczami zajęć muzycznych pn. „Odkrycie sekretu organów”, prowadzonych przez Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego prof. Władysława Szymańskiego
 • zostali zapoznani z warsztatem i pracą projektanta wydawnictw i wzornictwa muzycznego
 • uczestniczyli w warsztatach fotograficznych
 • zostali zapoznani z działalnością Biblioteki Nut Filharmonii Śląskiej oraz jej pracownikami
 • byli słuchaczami i uczestnikami warsztatów dot. powstawania instrumentów strunowych realizowanych przez Arkadiusza Gromka (właściciela pracowni artystycznej i lutniczej w Katowicach)
 • uczestniczyli w warsztatach dziennikarskich
 • przeprowadzili autorską konferencję prasową z maestro Piotrem Gajewskim
 • uczestniczyli w warsztatach dot. autoprezentacji
 • aktywnie uczestniczyli w cyklu spotkań pn. „Briefing Ambasadorów” oraz prowadzili Filharmoniczne Ambasady na terenie rodzimej szkoły

Uczniowie w ramach projektu F.A.M.A. uczestniczyli także, w konkursie pn. „Filharmonia Śląska – przestrzeń oswojona”