Twórcy projektu F.A.M.A.

ORGANIZATOR:
Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego

 

NADZÓR MERYTORYCZNY:
prof. Mirosław Jacek Błaszczyk - Dyrektor Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego
 

OPIEKUN PROJEKTU:
Agnieszka Młynarczyk - Kierownik Biura Marketingu Promocji i Projektów Filharmonii Śląskiej

 

KOORDYNATOR I POMYSŁODAWCA PROJEKTU:
Katarzyna Masiulanis-Czechowicz

 

PROJEKTOWANIE GRAFICZNE ORAZ IDENTYFIKACJA WIZUALNA:
Tomasz Olszewski

 

OPIEKA TECHNICZNA:
Mateusz Wiechaczek

 

WYKŁADOWCY I PROWADZĄCY ZAJĘCIA:

 • Aleksandra Rurańska
 • Dariusz Skóra
 • Piotr Rurański
 • prof. Władysław Szymański
 • Tomasz Olszewski
 • Tomasz Griessgraber
 • Arkadiusz Gromek
 • Adam Seiffert
 • Monika Krzysztofik
 • Marek Skocza
 • Maestro Piotr Gajewski
 • Regina Gowarzewska

WSPARCIA DLA PROJEKTU UDZIELILI TAKŻE (tzw. „Dobre Duchy Projektu”):

 • Alina Adamczyk
 • Magdalena Lenart-Rosner
 • Aldona Mendera