Muzyka, architektura, społeczeństwo

czyli... zwiedzanie Filharmonii Śląskiej „backstage”.

Dnia 30 października 2015 roku w ramach projektu F.A.M.A. zostały zrealizowane zajęcia „Muzyka Architektura, Społeczeństwo – zwiedzanie Filharmonii Śląskiej „backstage”.

 W ramach zajęć uczestnicy projektu zostali zapoznani z otwartą (publicznie dostępną)  jak i zamkniętą (służbową) strefą obiektu oraz historią i pracą poszczególnych działów Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego.

Prowadzący: Aleksandra Rurańska, Dariusz Skóra