Warsztaty fotograficzne

Dnia 11 lutego 2016 roku w ramach projektu F.A.M.A. zostały zrealizowane zajęcia „Opowiedz o muzyce – warsztaty fotograficzne”

W ramach zajęć uczestnicy projektu zostali zapoznani z krótką historią aparatu fotograficznego oraz fotografii, a także uczyli się podstawowych technik tworzenia zdjęć, które zostały później zaprezentowane w praktycznym działaniu podczas „obchodu” po budynku Filharmonii  Śląskiej.

Prowadzący: Tomasz Griessgraber