Sztuka autoprezentacji, czyli o pracy konferansjera

Dnia 12 maja 2016 roku w ramach projektu F.A.M.A. zostały zrealizowane zajęcia „Opowiedz o muzyce – sztuka autoprezentacji, czyli o pracy konferansjera”.

W ramach zajęć uczestnicy projektu zostali zapoznani z pracą konferansjera, podstawowymi technikami relaksacji, zasadami autoprezentacji oraz technikami modulowania ciała i głosu podczas występu scenicznego.

Prowadzący: Regina Gowarzewska