Briefing Ambasadorów

Na przełomie października 2016 i maja  2016 roku w ramach projektu F.A.M.A. został zrealizowany cykl spotkań pn. „Briefing Ambasadorów – zajęciach z koordynatorem projektu”.

W ramach zajęć uczestnicy projektu relacjonowali przebieg „misji ambasadorskiej” w rodzimej szkole, uczyli się samodzielnej organizacji miejsca pracy, zmagali się z występami publicznymi, uczestniczyli w zabawach integracyjnych, ćwiczyli komunikację grupową oraz wykonywali zadania organizacyjne związane z realizacją projektu F.A.M.A.

Prowadzący: Katarzyna Masiulanis-Czechowicz