Ambasady Filharmonii Śląskiej

Na terenie 10 szkół, z 6 miast  Województwa Śląskiego, zostały utworzone Filharmoniczne Ambasady Muzycznej Aktywności (tzw. Ambasady Filharmonii Śląskiej).

Ambasady były to punkty (stoiska) w których można było uzyskać informacje  min. na temat oferty artystycznej Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego. Ambasady były systematycznie aktualizowane w sezonie artystycznym 2015/2016  przez Ambasadorów Filharmonii Śląskiej, czyli przez uczestników projektu F.A.M.A.

Ambasadorzy nie tylko aktualizowali filharmoniczne punkty informacyjne, ale także zapoznawali członków szkolnej społeczności z ofertą artystyczną Filharmonii Śląskiej np. poprzez rozdawanie ulotek.

Każda ze szkół, która wytrwale realizowała misję ambasadorską w sezonie artystycznym 2015/2016, dnia 2 czerwca 2016 roku uzyskała CERTYFIKAT Ambasadora Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego.

Certyfikat „Ambasadora” otrzymali:

  1. XIV  Liceum Ogólnokształcące im. mjr Henryka Sucharskiego w Katowicach
  2. Zespół Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka w Katowicach
  3. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach
  4. Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Karola Wojtyły w Mysłowicach
  5. Gimnazjum nr 1 w Mysłowicach
  6. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Ornontowicach
  7. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Gustawa Morcinka "MORCINEK" w Rudzie Śląskiej
  8. Gimnazjum nr 17 w Zespole Szkół nr 1 w Sosnowcu
  9. Gimnazjum nr 5 im. Marii Dulcissimy Hoffmann w Świętochłowicach
  10. Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach