O PROJKECIE

Czym jest F.A.M.A. ?
F.A.M.A. , czyli Filharmoniczne Ambasady Muzycznej Aktywności tworzyły  platformę współpracy pomiędzy instytucją kultury a placówkami oświatowymi, na mocy której uczniowie w przedziale wiekowym od 14 do 19 roku życia mogły rozwijać swoje kompetencje kulturowe, zawodowe i społeczne.

F.A.M.A w swojej strukturze odnosiła się do aparatury pojęciowej z zakresu protokołu dyplomatycznego, gdzie w sposób analogiczny wykorzystuje figurę Ambasadora oraz Ambasady.

Filharmoniczną Ambasadą Muzycznej Aktywności została placówka oświatowa, która zgłaszając uczniów do projektu, została jednocześnie jego Partnerem. Na terenie Ambasady (szkoły będącej Partnerem projektu) przez cały okres realizacji projektu możnabyło uzyskać informacje dot. aktualnej oferty artystycznej Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego.

Ambasadorzy (uczniowie) w ramach projektu F.A.M.A. partycypowali w zajęciach poszerzających wiedzę z obszaru muzyki i kultury, zdobywali umiejętności zawodowe i społeczne oraz promowali działalność Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego na terenie szkoły – Partnera Projektu. Więcej informacji na temat zajęć realizowanych w ramach projektu można uzyskać w zakładce Harmonogram.

F.A.M.A. - czas trwania i obszary działań

Projekt F.A.M.A. był realizowany od 30.10.2015r. do 02.06.2016r..

F.A.M.A koncentrowała swoje działania w trzech obszarach: edukacyjnym, społecznym i zawodowym.

 

I Obszar edukacyjny realizowany jest m.in. poprzez:

 • zapoznanie uczestników z ofertą artystyczną Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego
 • zapoznanie uczestników z elementami wiedzy muzycznej
 • spotkania z artystami, animatorami, wykładowcami

 

II Obszar społeczny to głównie zajęcia praktyczne, podczas których uczestnicy:

 • zmniejszają dystans społeczny do prestiżowej instytucji kultury tj. Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego
 • internalizacja zasad prawidłowego funkcjonowania w kulturze
 • rozwój umiejętności miękkich:
  • komunikacja;
  • praca w grupie;
  • sztuka autoprezentacji;
  • umiejętność organizowania miejsca pracy;
  • efektywne zarządzenie czasem.

 

III Obszar zawodowy natomiast otwiera uczestnikom projektu możliwość nauki umiejętności twardych związanych z wykonywaniem zawodów takich jak:

 • projektant wydawnictw
 • dziennikarz
 • fotograf
 • konferansjer
 • menager

 

F.A.M.A. – dane kontaktowe

Katarzyna Masiulanis-Czechowicz  - koordynator

tel.: 501 036 463

k.masiulanis@filharmonia-slaska.eu